خانه اخبار ویژه «هزینه‌های دندانپزشکی گران نیست؛ درآمد مردم کم است»