خانه اخبار ویژه هواداران پرسپولیس و رونالدو؛ شاید دیدار به قیامت!