خانه اخبار استانی هواشناسی: بوشهری‌ها منتظر ریزش تگرگ و باران رگباری باشند