خانه اخبار استانی هواشناسی: رگبار پراکنده باران در بوشهر تداوم دارد