خانه اخبار استانی هواشناسی: ورود سامانه بارشی به بوشهر از سه‌شنبه