خانه اخبار استانی هوای بوشهر در نیمه دوم پاییز تابستانی است/ کولرها خاموش نمی‌شوند!