خانه اخبار استانی واکسیناسیون سگ‌های صاحب‌دار بوشهر علیه بیماری هاری