خانه اخبار ویژه واکنش ایران به بیانیه مشترک منتشر شده در نشست شورای حکام