خانه اخبار ویژه واکنش جالب آذری جهرمی به توئیت پزشکیان درباره برنامه انتخاباتی‌اش