خانه اخبار ویژه واکنش سرمربی تراکتور به پیشنهاد باشگاه اسپانیایی