خانه اخبار ویژه واکنش علی دایی به مذاکره با باشگاه پرسپولیس