خانه اخبار ویژه واکنش فرزند آیت الله بهجت به ماجرای درمانگاه قم: کدام مرجع تقلید اجازه داده از خانمی عکس بگیری و بگویی‌ می خواستم او را معرفی کنم؟