خانه اخبار استانی واکنش مدیرکل ورزش بوشهر به ناسپاسی پتروشیمی ها