خانه اخبار ویژه واکنش همتی به سخنان قالیباف: زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید