خانه اخبار ویژه واکنش وزیر خارجه اسرائیل به سخنان رهبری