خانه اخبار ویژه وزارت خارجه: رژیم صهیونیستی را از جنایت خود پشیمان می‌کنیم