خانه اخبار ویژه وزارت کشور: تعطیلی پارکها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها در روز ۱۳ فروردین