خانه اخبار ویژه وزیر خارجه: دوتابیعتی‌ها را تهدید نمی‌دانیم