خانه اخبار ویژه وزیر کشور: برخى همسايگان حرف‌های صدام را تكرار نكنند