خانه اخبار ویژه وزیر کشور: در قوانین نگهداری سگ در آپارتمان خلاء وجود دارد