خانه اخبار ویژه وزیر کشور: ملیت یکی از تروریست‌های کرمان تاجیکی بود