خانه اخبار استانی وعده مدیرکل بنیاد مسکن برای جشن پایان خانه‌های خشتی و غیرمقاوم بوشهر