خانه اخبار ویژه وقتی سارق سابقه‌دار، حافظه‌اش را از دست می‌دهد