خانه اخبار ویژه وقوع آتش‌سوزی هولناک در یک مجتمع مسکونی