خانه اخبار ویژه ویدئو/ اولین تصویر از مزار شهید رئیسی