خانه اخبار ویژه ویدئو/ بالگرد در ارتفاعات دچار سانحه شده است