خانه اخبار ویژه ویدئو/ حضور خاتمی و پزشکیان در یک مراسم