خانه اخبار ویژه ویدئو/ سخنرانی ظریف در مشهد به تشنج کشیده شد