خانه اخبار استانی ویدئو/ شجاعت دختر بوشهری در صحنه تصادف