خانه اخبار ویژه ویدئو/ لحظه تماس آیت الله ال هاشم با وزیر نیرو پس از سانحه