خانه اخبار ویژه ویدئو/ ماجرای روشن بودن گوشی یکی از سرنشینان بالگرد رئیس جمهور