خانه اخبار ویژه ویدئو/ پزشکیان: برجام اگر بد بود چرا دولت شهید رئیسی آن را پاره نکرد؟