خانه اخبار ویژه ویدئو/ پیرمردی که در بدو ورود به مکه از خوشحالی رقصید