خانه اخبار ویژه ویدیو/ تصاویری از انتقال پیکر رئیس جمهور و هیئت همراه