خانه اخبار ویژه ویدیو/ خوشحالی مردم از پیدا شدن «یسنا»