خانه اخبار ویژه ویدیو/ رئیس جمهور شهید در آخرین جلسه هیئت دولت چه گفت؟