خانه اخبار ویژه ویدیو/شوخی پورمحمدی روی آنتن زنده تلویزیون: دکتر نیستم، طلبه هستم