خانه اخبار ویژه پاداش نجومی رئیس الهلال برای بازیکنانش بعد از شکست دادن النصر