خانه اخبار ویژه پاسخ جالب نکونام به تقابل یک چهره جنجالی با پرسپولیسی‌ها