خانه اخبار ویژه پاسخ روحانی به جلیلی: برجام مصوب شورای عالی امنیت ملی است که عضو آن بودید