خانه اخبار ویژه پرسپولیس مهدی طارمی را داشت، النصر را می‌برد