خانه اخبار ویژه پرسپولیس و ثبت یک رکورد خاص در لیگ برتر