خانه اخبار ویژه پزشکیان درباره طرح نور: به سیاهی، نور می‌گویند