خانه اخبار استانی پلیس: باند سارقان اماکن در جنوب بوشهر دستگیر شدند