خانه اخبار استانی پلیس: دستگیری باند سارقان سیم و کابل در دشتستان