خانه اخبار استانی پلیس: دستگیری عامل توهین به شهدای کرمانی در شهرستان جم