خانه اخبار استانی پلیس: پاکسازی اطراف محیط‌های آموزشی استان از معتادان وخرده‌فروشان