خانه اخبار استانی پلیس: ۴۸۰۰ خودروی شوتی در استان توقیف شد