خانه اخبار استانی پل آسیب‌دیده «کلل» دشتستان ترمیم شد