خانه اخبار استانی پوشش بیمه‌ای رایگان ۸۰ درصد بیمه شدگان سلامت در بوشهر